Technická pomoc a inžinierske činnosti

INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. ponúka svojich špičkových odborníkov z radov kvalifikovaných inžinierov pre dozorné, inšpekčné a servisné činnosti pri výstavbe prípadne rekonštrukciách priemyslových investičných celkov.

Naši inžinieri majú dlhodobé skúsenosti s projektmi na Slovensku, ako aj v oblastiach stredného východu, Veľkej Británie, Francúzka, Talianska a ostatných európskych krajín, viď. referencie. 
 
Ponúkame činnosti:

  • overovanie výkresovej a výrobnej dokumentácie
  • služby revíznych činností vyhradených tech. zariadení
  • stavebný a technický dozor na stavbe a pri montáži zariadení
  • dozor pri garančných skúškach a skúšobnej prevádzke
  • poskytnutie technikov a inžinierov rôznych špecializácií na výkon činností
  • kontrola balenia, značenia a nakládky
  • dielenská kontrola materiálov a zariadení